ашигт малтмалын төрөл ашиглалтын байршил

тусгай зөвшөөрөл

2016-2-3 · Ашигт малтмалын тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1 дүгээр зүйлд зааснаар Ашиглалтын Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь хуульд заасны дагуу нэгдэх, н…

ТӨСӨЛ "АШИГТ МАЛТМАЛЫН БАЯЛГИЙН …

2020-9-7 · Журамд ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Ашигт малтмалын тухай (АМТ) хуулийн 48.6.1-р зүйлд заасан "тухайн ордыг ашиглах техник, эдийн засгийн

EB Mongolia

Ашигт малтмалын төрөл: Цайр. Хүчин төгөлдөр хугацаа: 1997-05-20 – 2027-05-20. 2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-010089. Төрөл: Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл. Байршил: Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын нутаг.

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР

2013-9-27 · стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын орд газарт хамруулан баталжээ. Үүнд: Байршил д/д Ордын нэр Ашигт малтмалын төрөл Аймаг Сум 1. Таван толгой Чулуун нүүрс Өмнөговь Цогтцэций 2.

АШИГТ МАЛТМАЛЫН БАЯЛАГ, ОРДЫН НӨӨЦИЙН ...

2017-7-28 · 1.2.Зааврын 3.7-р зүйлд <<ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн зэрэглэл, ангиллыг тухайн төрлийн ашигт малтмалын онцлогт тулгуурлан гаргасан зааварт нийцүүлж болно >> гэж дурьдсан.

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛ, ОЛБОРЛОЛТ ...

2021-2-2 · Ашигт малтмалын төрөл Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Талбайн хэмжээ (га) А 1 2 Тсл эхэлснээс хойших гаргасан бтээгдэхний хэмжээ Тайлант онд гаргасан бтээгдэхний хэмжээ ...

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ГАЗРЫН …

2018-6-21 · АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ГАЗРЫН ЭРХ ШИЛЖҮҮЛСНИЙ ОРЛОГОД АЛБАН ТАТВАР НОГДУУЛАХ АРГАЧЛАЛ (ПРАКТИК ХЭРЭГЖИЛТ) Бэлтгэсэн: Э.Эрдэнэцэцэг Ц.Мөнхзул 2018-04-27 ..., ашиглалтын төрөл …

АШИГТ МАЛТМАЛ ЭРЭХ, ХАЙХ, АШИГЛАХ ҮЙЛ ...

2021-2-5 · мэдээллийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.15 дах заалтад заасан журмын дагуу ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.

АШИГТ МАЛТМАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР ...

2019-9-3 · Ашигт малтмал хайх: эрдсийн хуримтлалын байршил, тоо хэмжээг нарийвчлан тогтоох зорилгоор газрын гадаргуу, түүний хэвлийд геологи, хайгуулын судалгаа хийж, түүний нөөц баялагыг ашиглах боломжийг судлан техник ...

ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ...

2020-1-7 · ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЖУРАМ 1. Тухайн хуулийн этгээдийн нэр, шуудангийн хаяг, утас, факсны дугаар; 2.

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ (Шинэчилсэн найруулга)

2017-8-7 · Ашигт малтмалын салбар дахь төрийн зохицуулалт 8 дугаар зүйл. Улсын Их Хурлын бүрэн эрх 8.1.Ашигт малтмалын асуудлаар Улсын Их Хурал дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

БИЧИЛ УУРХАЙГААР АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ ...

2016-10-7 · 5.6. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэхүү журмын 5.3, 5.5-д заасны дагуу уурхайн эдэлбэр газраас нөхөрлөлд талбай ашиглуулсан нь Ашигт малтмалын тухай

АШИГТ МАЛТМАЛЫН АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ...

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1 дүгээр зүйлд зааснаар Ашиглалтын Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь хуульд заасны …

4.ашигт малтмалын тухай хууль

2012-10-22 · Ашигт малтмалын ордын ангилал 6.1.Ашигт малтмалын ордыг дор дурдсанаар ангилна: 6.1.1.стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын орд; 6.1.2.түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын орд; 6.1.3.ердийн ...

түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын ...

2021-2-24 · 35.6. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь доор дурдсан төлбөр төлнө: 35.6.1. түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай

Цахим тайлангийн систем

Байршил Компани Харьцуулалт (байршил) Харьцуулалт (компани) Онцлох тоо баримтууд Хайлт 01. Тусгай зөвшөөрлийн мэдээллээр Ашигт малтмалын төрөл ...

Ашигт малтмал, газрын тосны газар

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрлийн тоо 2,621 (2021.VI.30) Хүчин төгөлдөр ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбай 6.1 сая га ...

ТӨСӨЛ МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ ...

2019-11-18 · • ашигт малтмалын төрөл. 2.7.5.2. дэд бүтцийн шалгуур үзүүлэлтүүд: ... байршил, булангийн цэгийн солбицлууд, геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны

БХТ: Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ...

2021-8-30 · БХТ: Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын байршлын ТОВХИМОЛ гарна. Монгол Улсын хэмжээнд барилгын материалын түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын орд, илрэлийн байрлал болон барилгын ...

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай ...

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж. admin - 2016-09-01. № Компаний нэр Захирлын нэр Утасны дугаар хаяг Байршил Хэмжээ /га/ Олгосон огноо захирамжийн ...

ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛ

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг баталсан маягтын дагуу аймаг, нийслэлийн Засаг даргад гаргах …

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР

2017-2-20 · 6 Улс орон нутгийн төсөвт оруулж байгаа татвар, төлбөр Хүснэгт -1 д/д Татварын төрөл Улс Аймаг Сум 1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар √ 2 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр √ √ 3 Авто тээврийн болон өөрөө явах ...

УУРХАЙН АМЬДРАЛЫН МӨЧЛӨГ

2021-4-1 · •Ашигт малтмалын төрөл, тархац •Олборлох нөхцөл - ил эсвэл далд уурхай (эсвэл хоёулаа) •Уурхайн байршил •Туршилтын ажил, мэдээлэл …

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний ...

2017-12-26 · Кадастрын зургийн байршил: Төв аймаг, Заамар сумын нутагт хэрэгжинэ. Талбайн хэмжээ, га: 15.00 Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн төрөл: ашиглалтын Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн дугаар ...